Kancaoğulları

Alt Aile Secere

Alt Aile Soy Ağacı

TAKDİM

Günümüz insanı teknolojinin yakın markajından yorgun düştükçe, Kökünden ve Kimliğinden kopar oldu. Seri olarak üretilen her yeni değere intibak etmeye uğraşa dururken git gide kendine bile yabancı düşmeye başladı.

 

Bu yüzden 21. yüzyılda bir soy ağacı çalışmasının zorunlu olduğuna inanarak bu eseri hazırlamaya karar verdim.

 

1100'lü yıllardan beri varlığı bilinen bir büyük sülalenin ayrıntıları ile ortaya konması hiç de kolay değildir. Bu bakımdan, 9 asırlık zincirin bin bir emekle halka halka araştırılıp toparlanması ve derlenerek miras bırakılmasına vesile olan A. Cemal KANCA'ya burada minnet ve şükranlarımı sunarım.

 

Eserin, I. Bölümünün araştırılıp, toparlanarak derlenmesi ve aynen baskısı rahmetli A. Cemal KANCA'ya ait olup, bu eseri eline alıp inceleyen KANCA sülalesinin her bireyinin O'nu rahmetle yad etmesini dilerim.

 

Eserin; II. Bölümünün derlenip toparlanıp, güncelleştirilerek I. Bölümle beraber bu duruma getirilmesi acizane şahsıma ait olup, dileğim zaman içerisinde diğer KANCA aileleri de benzer çalışmaları yaparak kitapçık halinde olan bu eseri; bir kitap, bir ansiklopedi şeklinedönüştürmesidir.

Çünkü; Köklere ulaşmak, Göklere ulaşmak gibidir.

Çünkü; Tarih, göğe uzayan bir ağaçtır. Bir SOY AĞACI ...

Çünkü; Tarih, Tarihçilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir.

 

KANCA Sülalesine Hayırlı ve Sağlıklı Nesiller Dileklerimle....

 

20 Ağustos 2004 Kazım KANCA

İzmit Eğitim Hizmetleri Öğretmen

Merkez Müdürlüğü

 

BÖLÜM II

-1-

 

MEHMET (Külat) DEDE

Küçük yaşta babadan yetim kalmıştır. Gurbette; Ormanda kömür yaparken, kömür kuyusundaki kömürlere ateş tutuşmuş, ateşi söndürmek üzere kömürlere kül atması için oradaki arkadaşı O'na “Mehmet Külat, Kül at” diye söylenmiş. Bu söz daha sonra dilden dile Külat Mehmet takma adı olarak kalmış ve kendinden sonra gelen nesli de Külatlar diye anılmıştır.

Mehmet (Külat) Dedenin; Beş oğlu, iki kızı olmuştur. Oğullarının isimleri; Hasan, Hüseyin, Dursun, Ali Osman ve Ahmet'tir. Kızlarının isimleri:Fadime ve Asiye'dir.

Mehmet Dede evlendikten bir süre sonra baba yeri olan Vadon da şimdiki okulun bahçesinde (Gıdalasın düzü) evini ve yerini akrabalarına bırakarak, kayınpederi tarafından O'na verilen İmam oğullarının Aneşdağ mevkiindeki (Göneşer sınırı) yere yerleşmiştir. Buradaki arazisini işleyerek bir çok meyveler dikmiş, bağ bahçeler yapmış ve uzun bir ömür sürerek 90 yaşın üzerinde iken 1948 yılında vefat etmiştir. Mezarı Aneşdağdaki arazisinde aile mezarlığındadır.

 

A) MEHMET (DEDE)'NİN OĞLU HASAN

Mehmet dedenin büyük oğludur. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı – Rus savaşında genç yaşta doğu cephesinde şehit düşmüştür. (1915 – 1916) mezarı meçhuldür. Şehit Hasan'ın Muhammet isminde bir oğlu olmuştur.

 

I- ŞEHİT HASAN'IN OĞLU MUHAMMET

Şehit Hasan'ın tek çocuğudur. Doğum yılı 1910'lu yılların başıdır. Küçük yaşta yetim kalmıştır. Muhammet; 1942 yılına kadar Vadon'da baba yerinde yaşamış. 1942 yılında buradan taşınarak Samsun merkez Erikli köyüne ailesi ile yerleşmiştir.

Hacı Muhammet'in: Beş oğlu, iki kızı olmuştur. Oğullarının isimleri:Necmettin, Niyazi, Hasan, Embiya ve Hüseyin'dir. Kızlarının isimleri:Seher ve Fadime'dir.

Hacı Muhammet; uzun bir ömür sürerek Şubat 1995 yılında vefat etmiştir. Mezarı: Samsun Erikli köyü Camiinin yanındadır.

1) Muhammet oğlu Necmettin: Hacı Muhammet'in büyük oğludur. Necmettin'in:Dursun, Seyfettin, Mehmet isimlerinde üç oğlu, Pakize, Şehriye, Ümmihan ve Emine isimlerinde dört kızı vardır. Necmettin, Samsun Erikli köyünde ikamet etmektedir.

 

 

BÖLÜM II

-2-

2) Muhammet oğlu Niyazi: Hacı Muhammet'in ikinci oğludur. Niyazi'nin; Selami, Kahraman, Levent ve Muharrem isimlerinde dört oğlu, Sevgi ve Sevim isimlerinde iki kızı vardır.

Niyazi;Samsun Belediyesinde Makine Operatörlüğünden emekli olmuştur. Samsun'da ikamet etmektedir.

 

3) Muhammet oğlu Hasan: Hacı Muhammet'in üçüncü oğludur. Hasan'ın; Şenol isimli bir oğlu, Ayşe ve Fatma isimlerinde iki kızı vardır.

Samsun Karayollarından emekli olan Hacı Hasan Samsun'da ikamet etmektedir.

 

4) Muhammet oğlu Embiya: Yunus ve Recep isimlerinde iki oğlu, Aynur ve Meryem isimlerinde iki kızı vardır. Embiya:Samsun Erikli Köyünde ikamet etmektedir.

 

5) Muhammet oğlu Hüseyin: Hacı Muhammet'in en küçük oğludur. Hüseyin'in Fatih ve Serkan isimlerinde iki oğlu, Sevil, Serpil, Selma isimlerinde üç kızı vardır. Hüseyin;Samsun Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta olup, Samsunda ikamet etmektedir.

Hacı Muhammet'in kızları Seher ve Fatma evli olup, Seher: Samsun – Engizde oturmaktadır. Fatma ise ailesi ile Almanya'da bulunmaktadır.

 

a) Necmettin'in oğlu Dursun: Dursun'un;Emre isimli bir oğlu, Merve isimli bir kızı vardır.

b) Necmettin'in oğlu Seyfettin: Seyfettin'in mesleği İmam Hatip olup, Necmettin isimli bir oğlu, Sümeyye isimli bir kızı vardır.

c) Necmettin'in oğlu Mehmet:Necmettin'in üçüncü oğludur. Mehmet'in Rümeysa isimli bir kızı vardır.

a) Niyazi'nin oğlu Selami:Niyazi'nin büyük oğludur. Selami'nin; Karahan isimli bir oğlu vardır.

a) Hasan'ın oğlu Şenol:Hacı Hasan'ın tek oğludur. Şenol;Ahmet oğlu Cemal'in kızı Ayşe ile evli olup, Beytullah ve Enes isimlerinde iki oğlu vardır. Şenol'un mesleği şoförlük olup, ailesi ile Samsun'da ikamet etmektedir.

Hacı Hasan'ın kızları Ayşe ve Fatma; Halasının oğulları kardeşlerle evli olup, Almanya'da ikamet etmektedirler.

 

BÖLÜM II

-3-

B- MEHMET (DEDE)'nin OĞLU HÜSEYİN

Mehmet (Dede)'nin ikinci oğlu Hüseyin'dir. İri yapılı, çok güçlü bir insandı. Köyde yolda giderken kaza ile dizinden vurularak topal kaldığından Topal Hüseyin diye de tanınırdı.

Hüseyin'in; Hamit ve İsmail isimlerinde iki oğlu, Fadime ve Saniye isimlerinde iki kızı olmuştur.

Hüseyin 1952 yılında vefat etmiştir. Mezarı Vadon köyünde aile mezarlığındadır.

 

I- Hüseyin oğlu Hamit: Hamit, Hüseyin'in büyük oğludur. 1910'lu yıllarda doğmuştur. Dört evlilik geçirmiş, bu evliliklerinden:Ali Osman, Hüseyin, Osman, Şaban isimlerinde dört oğlu, Remziye ve Emriye isimlerinde iki kızı olmuştur.

Hamit; 1979 Ocak ayında vefat etmiştir. Mezarı: Köyünde aile mezarlığındadır.

 

1) Hamit oğlu Ali Osman (1949): Ali Osman, Hamit'in büyük oğludur. Küçük yaşta anneden öksüz kalmıştır. Ali Osman'ın Erkan isimli bir oğlu, Deniz ve Ceyda isimlerinde iki kızı vardır.

Erkan ve Deniz Yüksekokul mezunu olup, evlidirler. Ali Osman ailesiyle İstanbul'da ikamet etmekte ve ticaretle uğraşmaktadır.

 

2) Hamit oğlu Hüseyin (1957): Hamit'in ikinci oğludur. Küçük yaşta İstanbul'a gurbete çıkmış ve İstanbul'a yerleşmiştir. Hüseyin'in; Halil İbrahim isimli bir oğlu, Birgül ve Nihal isimlerinde iki kızı vardır. Birgül Yüksekokul mezunudur. Çevresinde İsmail ismi ile de tanınan Hüseyin, KANCA Fabrikasında çalışmaktadır.

 

3) Hamit oğlu Osman (1964): Hamit'in üçüncü oğludur. Osman'ın Meltem, Melis ve Cansu isimlerinde üç kızı vardır.

Osman, KANCA Fabrikasında çalışmaktadır.

 

4) Hamit oğlu Şaban (1968): Hamit'in en küçük oğludur. Şaban'ın Elif isimli bir kızı, Yasin isimli bir oğlu vardır. KANCA Fabrikasında çalışmakta olan Şaban, İzmit'te ikamet etmektedir.

 

Hamit'in kızları; Remziye ve Emriye Sakarya – Karasu'da iki kardeşle evlidirler.

BÖLÜM II

-4-

 

II- Hüseyin oğlu İsmail (1933): Hüseyin'in küçük oğludur. İsmail'in; Hüseyin, Hasan, Mehmet ve Ahmet isimlerinde dört oğlu, Emine ve Ayşe (Emel) isimlerinde iki kızı vardır.

İsmail;30 Mart 1989 tarihinde 56 yaşında iken kalp rahatsızlığından vefat etmiştir. Mezarı Koyuncular köyünde aile mezarlığındadır.

1) İsmail oğlu Hüseyin (1957): İsmail'in büyük oğludur. Hüseyin; Ahmet oğlu Cemal'in kızı Fatma ile evli olup; Şenol, Recep, Gökhan (Emrah) isimlerinde üç oğlu Emine isimli bir kızı vardır. Şenol; Bilgisayar Mühendisi, Recep ve Emine Üniversitede okumaktadır.

Hüseyin'in asıl ismi (nüfus) Hüseyin Hakkı olup, Çevresinde Hüseyin olarak tanınmaktadır. Hüseyin; KANCA Fabrikasında çalışmakta olup, İzmit'te ikamet etmektedir.

 

2) İsmail'in oğlu Hasan (1959): İsmail'in ikinci oğludur. Hasan'ın; Onur isimli bir oğlu, Seda isimli bir kızı vardır.

Hasan, fabrika emeklisi olup, İzmit'te ikamet etmektedir.

 

3) İsmail'in oğlu Mehmet (1967): İsmail'in üçüncü oğludur. İşletme Fakültesi mezunu olan Mehmet'in; Emre Kağan isimli bir oğlu vardır. Mehmet; KANCA Fabrikasında çalışmaktadır.

 

4) İsmail'in oğlu Ahmet (1971): İsmail'in en küçük oğludur. Ahmet Yüksekokul mezunu olup, KANCA fabrikasında çalışmaktadır.

İsmail'in kızları Emine ve Ayşe evli olup, Emine Samsun – Engizde, Ayşe Samsun'da ikamet etmektedirler.

Mehmet (Dede) nin oğlu Hüseyin'in kızları Fadime ve Saniye evli olup, Fadime Vinut (Yazıoba) köyünde oturmakta, Saniye ise İzmit'te oturmaktadır.

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM II

-5-

C) MEHMET (DEDE) OĞLU DURSUN: Dursun; Mehmet Dedenin üçüncü oğludur. Mahmut ve Kazım isimlerinde iki oğlu, Fadime isimli bir kızı olmuştur. Dursun genç yaşta (30'lu yaşlarda) iken vefat etmiştir. Mezarı Vadon'da aile mezarlığındadır.

I) Dursun oğlu Mahmut: Dursun'un büyük oğludur. 1910'lu yıllarda doğmuş, küçük yaştan itibaren yetim büyümüştür. 1942 yılına kadar Vadon'da baba yerinde yaşamış. 1942 yılında buradan ayrılarak ailesi ile Samsun merkez Erikli Köyüne yerleşmiştir.

Mahmut KANCA;üç kez evlenmiş ve evliliklerinde 8 erkek, 5 kız olmak üzere toplam 13 evlat sahibi olmuştur. Ayrıca; sağlığında “150 kadar toruna sahip olma mutluluğunu yaşadığı” kendi ifadesidir.

Oğullarının isimleri:Sami, Dursun, Ahmet, Kemal, Mehmet, Muhsin, Ömer ve Bahri'dir. Kızları;Ayşe, Aysel, Havva, Güller (Gülizar) ve Emriye'dir.

Çok renkli kişiliğe sahip olan Mahmut KANCA, bir çınar ağacı gibi uzun bir ömür yaşayarak 90 yaşın üzerinde iken 19 Mayıs 2004'de Samsun'da vefat etmiştir. Mezarı Samsun Merkez Erikli Köyünde evinin bahçesindedir.

II) Dursun oğlu Kazım (1923): Dursun'un küçük oğludur. Kazımın çocuğu olmamıştır. 1977 yılında vefat etmiş olup, mezarı Samsun – Erikli köyü camii yanındadır.

1) Mahmut oğlu Sami (1940): Mahmut Kanca'nın büyük oğludur. 1970'li yılların başında Almanya'ya gurbet gitmiş, bilahare ailece Almanya'da ikamet etmekte ve çalışmaktadır.

Hacı Sami'nin:Avni, Davut, Mehmet, Coşkun isimlerinde dört oğlu, Huriye, Asiye ve Fatma isimlerinde üç kızı vardır.

2) Mahmut oğlu Dursun (1946): Mahmut'un ikinci oğludur. Dursun iki evli olup, bu evliliklerinden; Murat ve Cihan isimli iki oğlu, Hatun, Suna, Arzu, Dilek ve Pınar isimlerinde beş kızı vardır. Orman muhafaza memurluğundan emekli olan Dursun, Samsun – Atakent'de ikamet etmektedir.

3) Mahmut oğlu Ahmet: Mahmut'un üçüncü oğludur. Ahmet'in beş erkek, üç kızı vardır. Oğullarının isimleri: Süleyman, Dursun, Kamil, Bünyemin ve Bilal'dir. Kızlarının isimleri ise: Elvan, Nermin ve Saniye'dir. Ahmet; Samsun Erikli köyünde ikamet etmektedir.

4) Mahmut oğlu Kemal: Mahmut'un dördüncü oğludur. Kemal'in; Hüseyin ve İsmail isimlerinde iki oğlu, Perihan, Neriman ve Kezban isimlerinde üç kızı vardır. Kemal, Samsun Erikli köyünde ikamet etmektedir.

5) Mahmut oğlu Mehmet: Mehmet'in altı erkek, bir kızı olmak üzere yedi çocuğu vardır. Oğullarının isimleri; Erdal, Erdoğan, Evren, Muhammet, Mehmet ve İsa'dır. Kızının ismi Elif'tir. Mehmet Samsun Erikli Köyünde ikamet etmektedir.

 

BÖLÜM II

-6-

6) Mahmut oğlu Muhsin (1956): Mahmut'un altıncı oğludur. Muhsin'in; Harun isminde bir oğlu, Hatice isminde bir kızı vardır. Mesleği; Elektronik eşya tamirciliği olup, Samsun'da ikamet etmektedir.

7) Mahmut'un oğlu Ömer (1960): Şoför Ömer olarak da tanınır. Ömer yedi çocuk sahibidir. Oğullarının isimleri:Selçuk ve Hakan, Kızlarının isimleri:Aysel, Aysun, Fatma, Hanife ve Mine'dir. Ömer, Samsun – Erikli hattında şoförlük yapmakta olup, Erikli köyünde ikamet etmektedir.

8) Mahmut'un oğlu Bahri: Mahmut'un en küçük oğludur. Bahri'nin; Gökhan, Ramazan, Samet ve Mecit isimli dört oğlu, Gönül isimli bir kızı vardır. Bahri; Fabrikada çalışmakta olup, Samsun – atakent'de ikamet etmektedir.

a) Sami oğlu Avni:Sami'nin büyük oğludur. Avni'nin; Yavuz, Alper ve Mustafa isimlerinde üç oğlu vardır. Avni Almanya'da çalışmakta ve ikamet etmektedir.

b) Sami oğlu Davut: Sami'nin ikinci oğludur. Davut'un:Fatih ve Kader isimlerinde iki çocuğu vardır. Davut'ta Almanya'da çalışmakta ve ikamet etmektedir.

c) Sami oğlu Mehmet: Sami'nin üçüncü oğludur. Mehmet'in:Betül isimli bir kızı, Ahmet isimli bir oğlu vardır. Mehmet Almanya'da ikamet etmekte ve çalışmaktadır.

d) Sami oğlu Coşkun: Sami'nin en küçük oğludur. Coşkun'un;Serdar ve Serkan isimlerinde iki oğlu vardır. Coşkun Almanya'da ikamet etmekte ve çalışmaktadır.

a) Ahmet oğlu Süleyman: Ahmet'in büyük oğludur. Süleyman, Hüseyin oğlu İsmail kızı Ayşe (Emel) ile evli olup; Doğukan ve Kadir isimlerinde iki oğlu vardır. Süleyman; Samsun'da ikamet etmekte olup, Ticaretle uğraşmaktadır.

b) Ahmet oğlu Kamil:Ahmet'in ikinci oğludur. Kamil'in; Tuğçe isimli bir kızı vardır.

a) Kemal oğlu Hüseyin: Kemal'in büyük oğludur. Hüseyin'in; Kadir isimli bir oğlu, Betül isimli bir kızı vardır.

a) Mehmet oğlu Erdal: Mehmet'in büyük oğludur. Erdal'ın; Furkan ve Gürkan isimlerinde iki oğlu, Rabiya isimli bir kızı vardır. Erdal; Samsun Belediyesinde çalışmaktadır.

b) Mehmet oğlu Erdoğan: Mehmet'in ikinci oğludur. Erdoğan'ın; Semanur, Sedanur ve Yaren isimlerinde üç çocuğu vardır.

c) Mehmet oğlu Evren: Mehmet'in üçüncü oğludur. Evren'in Gamze isimli bir kızı vardır.

 

 

 

 

BÖLÜM II

-

D- MEHMET (DEDE)'NİN OĞLU ALİ OSMAN

Mehmet Dedenin dördüncü oğludur. Ali Osman, kardeşi Ahmet ile Batum'a (Rusya) gurbette iken Rusya'da yönetime geçen Diktatör Stalin'in zulmü başlamıştır. Stalin; 1935 yılında Kırım Türkleri ile beraber Batum ve yöresindeki Türkleri yer ve yurtlarndan zorunlu göç ettirerek; Vagonlarla Orta Asya'ya, Sibirya'ya doğru sürmüştür.

Ali Osman ve ailesi de bu sürgün zulmüne uğrayanlardandır. Kazakistan'ın Alma-Ata bölgesine sürülmüştür. Bundan sonra ki ömrünü burada geçirerek vefat etmiştir. Ölümünün: şekli, zamanı, mekanı ve mezarı meçhuldür.

Ali Osman; Rusya'da bir Türk kızı ile olan evliliğinden; Cemal isimli bir oğlu, Fikriye ve Ümmihan isimli iki kızı olmuştur.

I- Ali Osma oğlu Cemal (1930): Cemal; Ali Osman'ın tek oğludur. Rusya'da doğmuş, büyümüş, orada okumuş belli makamlara kadar yükselmiştir. (Kolhoz Amirliği) Daha sonra; Sovyet Rusya ile Türkiye arasındaki Göç Antlaşması çerçevesinde 1968 yılında ailesi ve kız kardeşleri ile birlikte Türkiye'ye göç gelmiştir. Önce Samsun'a, daha sonra İzmit'e yerleşmişlerdir.

Cemal'in; Abdurrahman, Süleyman, Muharrem, Ali Osman, Bilal ve Ömer isimlerinde altı oğlu, Mine, Nuriye ve Ayşe isimlerinde üç kızı olmuştur.

Cemal; Türkiye'de inşaat kalfalığı ile uğraşarak emekli olmuş, 20 Aralık 1996'da vefat etmiştir. Mezarı İzmit – Yuvacık'ta aile mezarlığındadır.

Ali Osman'ın kızları; Fikriye, 1985 yılında vefat etmiştir. Mezarı; Yuvacık'ta aile mezarlığındadır.

Ümmihan ise evli olup, ailesi ile İstanbul Bahçelievler'de ikamet etmektedir.

1) Cemal oğlu Abdurrahman (1949):Cemal'in büyük oğludur. Abdurrahman'ın; Nesrin, Asiye, Vildan ve Nagihan isimlerinde dört kızı vardır. Mesleği şoförlük olan Hacı Abdurrahman; 7 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te trafik kazası sonucu 45 yaşlarında iken vefat etmiştir. Mezarı Yuvacık'ta aile mezarlığındadır.

Hacı Abdurrahman'ın çocukları; anneleri ile beraber İstanbul'a dedelerinin yanına yerleşmiştir.

2) Cemal oğlu Süleyman (1954):Cemal'in ikinci oğludur. Süleyman'ın Ahmet, Abdulkadir, Recep (Nadir) isimlerinde üç oğlu, Asuman ve Nisanur isimlerinde iki kızı vardır. Asuman Üniversitede okumaktadır.

Mesleği; İnşaatçılık – Müteahhitlik olan Süleyman ailesi ile İzmit – Yeni Mahalle'de ikamet etmektedir.

3) Cemal oğlu Muharrem (1959): Cemal'in üçüncü oğludur. Muharremin; Tuğba, Betül ve Mine isimlerinde üç kızı, Abdurrahman isimli bir oğlu vardır. Muharrem; İnşaatçılıkla iştikal etmekte olup, İzmit Yeni mahalle'de ikamet etmektedir.

©2020 - ABDULLAH KANCA - Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi